Ngày: Tháng Sáu 3, 2022

16 YẾU TỐ PHÂN BỔ TỪ KHÓA ĐỂ BÀI VIẾT ĐẠT CHUẨN SEO

Từ khóa phải chứa trong đường link hay là URL. Từ khóa phải có trong tiêu đề bài viết. Từ khóa phải có trong thẻ mô tả (meta description) Từ khóa phải nằm trong 100 từ đầu tiên của bài…

Continue Reading 16 YẾU TỐ PHÂN BỔ TỪ KHÓA ĐỂ BÀI VIẾT ĐẠT CHUẨN SEO