Ngày: Tháng Sáu 28, 2022

Về với tuổi thơ

“Giá có chuyến tàu chở về bến thơ ngây Tôi nhất định sẽ cố ngồi lên toa ấy Dù lăn lóc say hay tròng trành biết mấy Cuối đường rày tôi cũng sẽ đi lên”

Continue Reading Về với tuổi thơ