Về với tuổi thơ

“Giá có chuyến tàu chở về bến thơ ngây

Tôi nhất định sẽ cố ngồi lên toa ấy

Dù lăn lóc say hay tròng trành biết mấy

Cuối đường rày tôi cũng sẽ đi lên”

Author: vythanh