BÀI TẬP NHÓM MÔN HỌC: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LỚP BÁO CHÍ K19 – CHỦ ĐỀ: NGHIÊN CỨU SỰ HIỂU BIẾT HIỆN NAY CỦA SINH VIÊN BÁO CHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN ĐHQG TP. HCM VỀ LỊCH SỬ BÁO CHÍ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1865 ĐẾN TRƯỚC 1945