QUY TẮC ỨNG XỬ “VÂNG”, “DẠ” VÀ NÓI TRỐNG KHÔNG

Chuyện là dạo gần đây mình hay đọc mấy cuốn sách của First News bởi vì nó ngắn và dễ hiểu.

Mình đã bắt gặp những câu chuyện nhỏ, những nguyên tắc tưởng chừng ai cũng nắm nhưng thật sự thì lại không.

Điển hình là nguyên tắc 1 trong cuốn sách, nguyên tắc: “𝐾ℎ𝑖 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 ℎ𝑜̛𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑜̉ 𝑟𝑎 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑠𝑢̛̣. 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑔𝑎̣̂𝑡 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑙𝑎̆́𝑐 đ𝑎̂̀𝑢, 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑜́𝑖 𝑡𝑟𝑜̂́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔”.

Mình nhớ đến story của bé Mai hôm trước khi đến 1 vùng núi dạy học trong mùa hè này. Bé bảo, do khu vực bé dạy có nhiều bạn nhỏ là người đồng bào, dân tộc thiểu số nên nói tiếng Kinh không thể sõi. Do đó những nguyên tắc như: “Vâng”, “Dạ” trước khi bắt đầu, nêu ý kiến hay kết thúc mỗi lời nói thì không có ai dạy mấy bé hết.

Bé Mai nhỏ nhẹ chỉ bảo và mấy đứa dễ thương đã “Vâng, vâng”, “Dạ, dạ” ngay sau đó.

Tiếp đến, mình lại nhớ đến câu chuyện của chính mình bởi bản thân cũng đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự.

Mình và nhiều bạn bè khác từng nói trống không với thầy cô khi tụi mình còn nhỏ bởi không ai nhắc nhở.

Vậy nên mình thấy chúng mình không nên vội đánh giá ai đó khi chỉ mới thông qua vài cuộc gặp gỡ. Chúng mình mãi không thể biết những người có tính cách đó đã trải qua những gì, đã có ai chỉ và hoặc chăng họ cũng không muốn và không biết cái tình cách do hoàn cảnh lâu ngày xây thành, đổ móng đó.

____________________________

Thật ra thì mình cũng được dạy là không được hỗn, phải lịch sự này nọ. Nhưng mà chuyện nói trống không thì bố mẹ mình và nhiều người khác không để ý để dạy con họ. Mình không chê trách hay gì bởi mình biết bố mẹ mình ít hiểu bởi bố mẹ mình và bố mẹ các bạn đã phải sống trong thời chiến chạy nạn.Với cả chưa kể khi đó bản người Nùng ở Lạng Sơn của bố mẹ nằm tít trên núi, trên đồi. Điểm trường cách xa lại thêm việc nhà phải phụ như chăn trâu, đồng áng nên thành ra bố mẹ bắt buộc phải nghỉ học sớm.

Mãi những năm vào trong Nam (Đắk Lắk) xây dựng vùng kinh tế mới thì bố, mẹ mình và nhiều cô bác khác mới đi học bổ túc để biết mặt chữ. Tuy nhiên cũng có những bác hiện giờ vẫn chưa biết đọc, viết thậm chí là nói tiếng Kinh. Vậy nên có những cái họ cũng không biết để mà dạy cho con nhỏ í.

______________________________

#Xenh#docsachcungXenh