“TÔI MONG CÓ NGƯỜI DÌU DẮT NHƯNG LẠI PHẢI DÌU DẮT BỐ MẸ TÔI”

Hôm nay mình đọc tiếp phần 2, “𝑵𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 đ𝒖̛́𝒂 𝒕𝒓𝒆̉ 𝒏𝒉𝒂̂̀𝒎 𝒗𝒂𝒊” trong cuốn sách, “𝑻𝒊̀𝒎 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒉𝒂̣̂𝒖 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒉𝒐̛” của bác Đặng Hoàng Giang.

Cũng giống như cấu trúc ở phần bài trước, sau khi hoá thân và viết lại câu chuyện với danh xưng là “𝑡𝑜̂𝑖”, bác Đặng Hoàng Giang đã tiếp tục phân tích lời nói, tâm tư và hành động của nhân vật ở khía cạnh tâm lý.

qua nhân vật, đầu tiên là Ngân 20 tuổi, đang theo đuổi chuyên ngành tiếng Ý.

Năm Ngân đang học lớp 2, mẹ quyết định chia tay bố cô bởi ông đang sa đà vào con đường ng.hiện ngập.

“𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖́ 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑙𝑜̛̀ 𝑚𝑜̛̀ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑜̂𝑖, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑐𝑜́ 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑏𝑜̂́ 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀ 𝑣𝑒̂̀ 𝑟𝑜̂̀𝑖 đ𝑎̣̂𝑝 𝑝ℎ𝑎́ đ𝑜̂̀ đ𝑎̣𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀. 𝐻𝑜̂̀𝑖 đ𝑜́ 𝑚𝑒̣ đ𝑒̂̉ 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑑𝑢̣𝑚 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑚𝑢𝑎 𝑥𝑒 đ𝑎̣𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑜̂𝑖, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑏𝑜̂́ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̂́𝑦 ℎ𝑒̂́𝑡. 𝑇𝑜̂𝑖 𝑐𝑜́ 𝑐𝑜𝑛 𝑐ℎ𝑜́ 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑒́ 𝑡𝑖́, 𝑏𝑜̂́ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑛 đ𝑖 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑚𝑢𝑎 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐”.

Kể từ đó, bố cô vào trại cai nghiện, Ngân thì dọn về ở chung với mẹ trong 1 căn nhà nhỏ của ngoại với hơn 12 đầu người.

Ngân chọn cách đi làm thêm là dạy gia sư tiếng Anh để hạn chế xin thêm tiền mẹ.

Mỗi sáng ngày hè cô cũng sẵn sàng chạy qua quán cà phê phụ mẹ ship hàng hay dọn dẹp quán.

Ngân khẳng định mình rất yêu mẹ nhưng dần dà hai mẹ con có nhiều khoảng cách.

Cô cảm thấy áp lực và bị áp đặt bởi những lời mẹ nói:

– “𝑉𝑖̀ 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑎̀ 𝑚𝑒̣ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑎𝑖 𝑛𝑢̛̃𝑎”.

– “𝑉𝑖̀ 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑎̀ 𝑚𝑒̣ ℎ𝑖 𝑠𝑖𝑛ℎ”.

– “𝐿𝑎̀ 𝑐𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑜̛̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎̃𝑖, 𝑑𝑢̀ 𝑚𝑒̣ đ𝑢́𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑦 𝑠𝑎𝑖”

Tuy nhiên sau tất cả, 1 đứa trẻ như cô đã chọn cách “𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒍𝒖́𝒄 𝒏𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒎𝒆̣”.

Cô thậm chí còn đưa ra những lời khuyên khi biết mẹ cài định vị vào xe máy bạn trai nhưng lại cùng lúc qua lại với hai người.

– “𝑇𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑚𝑒̣ 𝑙𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦”.

– “𝑀𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛𝑒̂𝑛 đ𝑎̣̆𝑡 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑎 𝑚𝑎̀ ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑠𝑢𝑦 𝑛𝑔ℎ𝑖̃, 𝑐𝑎̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑜̣”.

– “𝑇𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑚𝑒̣ 𝑙𝑎̀ đ𝑎̃ 𝑛𝑔ℎ𝑖 𝑛𝑔𝑜̛̀ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑒̂𝑛 𝑦𝑒̂𝑢 𝑛𝑢̛̃𝑎”

Tiếp đó là bố của Ngân, sau khi ra trại và trở lại cuộc sống thường nhật, ông chỉ ru rú trong nhà đến mức Ngân phải chủ động đi mua thuốc và chăm sóc.

“𝐵𝑜̂́ 𝑙𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑖̉ 𝑙𝑎̣𝑖. 𝑇𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑏𝑜̂́ đ𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑚𝑎̀ 𝑏𝑜̂́ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒, 𝑏𝑜̂́ đ𝑎̃ 𝑜̛̉ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑛𝑎̆𝑚, 𝑠𝑎́𝑢 𝑛𝑎̆𝑚 𝑟𝑜̂̀𝑖. 𝑂̂𝑛𝑔 𝑏𝑎̀ 𝑛𝑜̣̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑎́𝑚 𝑚𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑖 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑜̂́ 𝑣𝑎̀ 𝑜̛̉ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑏𝑜̂́ 𝑛𝑢̛̃𝑎. 𝑂̂𝑛𝑔 𝑏𝑎̀ 𝑛ℎ𝑜̛̀ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑜̂́ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑏𝑜̂́ đ𝑖 𝑙𝑎̀𝑚, 𝑠𝑎𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎̀ 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑡𝑢̛̣ 𝑙𝑜 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐. 𝐵𝑜̂́ 𝑏𝑎̉𝑜, “Đ𝑒̂́𝑛 𝑙𝑢́𝑐 đ𝑎̂́𝑦 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡𝑖́𝑛ℎ””.

Giây phút ấy Ngân cảm thấy gánh nặng trên vai phía trước nặng trịch: “Sau này tôi còn phải lo cho cả mẹ lẫn bố chứ không thể chỉ lo cho một người được.”

Sau đó, Ngân gặp và có mối quan hệ yêu đương với Thắng. Tuy nhiên, bạn của Thắng là Minh lại có cảm tình cảm với cô.

Đứng trước 2 người con trai có nhiều nhiều điểm khác biệt về tính cách, cô lại chọn Thắng, một chàng trai cục cằn và không được tinh ý bởi cô cảm thấy “𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒔𝒐́𝒄 𝑻𝒉𝒂̆́𝒏𝒈”

“𝑇𝑜̂𝑖 𝑘𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛, 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑑𝑒̂̃ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑐𝑜̀𝑛 𝑇ℎ𝑎̆́𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑛𝑔𝑜̛́ 𝑛𝑔𝑎̂̉𝑛, ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑛𝑜́ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑒. 𝐵𝑒̂𝑛 𝑀𝑖𝑛ℎ, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔. 𝐵𝑒̂𝑛 𝑇ℎ𝑎̆́𝑛𝑔, 𝑛𝑜́ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑥𝑎̂́𝑢 𝑥𝑖́. 𝑀𝑖𝑛ℎ 𝑚𝑜̛́𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑜̣𝑐 𝑏𝑜̂̉𝑛𝑔, 𝑛𝑜́ đ𝑜̂́𝑐 𝑡ℎ𝑢́𝑐 𝑡𝑜̂𝑖 ℎ𝑜̣𝑐, 𝑛𝑜́ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑜̂́ 𝑔𝑎̆́𝑛𝑔. 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̣𝑖, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑜̂́𝑐 𝑡ℎ𝑢́𝑐 𝑇ℎ𝑎̆́𝑛𝑔, 𝑛𝑜́ 𝑙𝑢́𝑐 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̣̂𝑚 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑜̂̃, 𝑐ℎ𝑎̉ 𝑡ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑜̂𝑛 𝑛𝑎̀𝑜. 𝑁ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑢́𝑐 𝑡𝑜̂𝑖 𝑚𝑒̣̂𝑡 𝑚𝑜̉𝑖, 𝑛𝑜́ 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑡𝑜̉ 𝑟𝑎 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑜̂𝑖 𝑔𝑖̀ 𝑐𝑎̉, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑜̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑇ℎ𝑎̆́𝑛𝑔”.

Trước những hành động của một cô gái trẻ là Ngân khi vừa phải quan tâm và chăm sóc một người cha vô tâm chưa từng hỏi thăm bất kỳ điều gì về con gái, 1 người mẹ bận rộn với mớ tình cảm rối ren không có thời gian lắng lo hay nghe tâm tư của con, tác giả gọi đây là mối quan hệ một chiều và trường hợp rối loạn vai, bị phụ huynh hoá. 𝑪𝒖̣ 𝒕𝒉𝒆̂̉, 𝒓𝒂𝒏𝒉 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒈𝒊𝒖̛̃𝒂 𝒄𝒉𝒂, 𝒎𝒆̣ 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒐𝒏 𝒈𝒂́𝒊 𝒅𝒂̂̀𝒏 𝒃𝒊̣ 𝒙𝒐𝒂́ 𝒏𝒉𝒐𝒂̀. 𝑪𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒐́𝒏𝒈 𝒗𝒂𝒊 𝒕𝒓𝒐̀ 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒗𝒐̂́𝒏 𝒄𝒐́. Thay vì cha mẹ quan tâm con cái thì ở đây là trường hợp ngược lại.

Do đó thật đau xót thay khi phải nghe sự bất lực đến cùng cực khiến đứa trẻ như Ngân cuối cùng phải thốt lên:

“𝑇𝑜̂𝑖 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑖̀𝑢 𝑑𝑎̆́𝑡 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑢̛́. 𝑇𝑜̂𝑖 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑐𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦, 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖. 𝑇𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑢̛̣𝑎 𝑑𝑎̂̃𝑚 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑐𝑜́ 𝑎𝑖 đ𝑜́ 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛, 𝑎𝑖𝑎 đ𝑜́ đ𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑟𝑜̂̉𝑖, đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑟𝑜̂̀𝑖, 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 ℎ𝑜̛𝑛 𝑡𝑜̂𝑖.

𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 𝑙𝑎̂𝑢 𝑏𝑜̂́ 𝑚𝑒̣ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑎̂́𝑦.

𝐻𝑜̣ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑖̀𝑢 𝑑𝑎̆́𝑡 𝑐ℎ𝑢̛́ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑖̀𝑢 𝑑𝑎̆́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑜̂𝑖.

𝑇𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑎𝑖 𝑐𝑎̉. 𝐴𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑜 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑦́ đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑜̂𝑖. 𝑇𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎̂́𝑢 𝑣𝑖́𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑣𝑎̀𝑜 𝑎𝑖.

________________________________

Theo những gì tác giả viết thêm, Ngân chọn Thắng bởi vì hoàn cảnh nên khi trưởng thành Ngân có xu hướng trở thành một người chăm sóc cưỡng chế.

“𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 “ℎ𝑦 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛”, 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑣𝑜̂ đ𝑜̣̂ 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐. 𝐻𝑜̣ 𝑐𝑜́ 𝑥𝑢 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑡𝑖̀𝑚 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̣ 𝑙𝑜 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑖̀𝑛ℎ, 𝑔𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑏𝑜̂́ 𝑚𝑒̣ ℎ𝑜̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘𝑖𝑎. Đ𝑜́ 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢, 𝑛𝑜̛𝑖 ℎ𝑜̣ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑜̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔, 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑚 𝑐ℎ𝑖́ 𝑏𝑖̣ 𝑏𝑜́𝑐 𝑙𝑜̣̂𝑡. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑎̂𝑛 𝑏𝑖̣ ℎ𝑢́𝑡 𝑣𝑎̀𝑜 đ𝑜́ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑜́𝑛𝑔 𝑣𝑎𝑖 𝑡𝑟𝑜̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣. 𝐶ℎ𝑒 𝑐ℎ𝑜̛̉, 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑙𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 đ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑜̣ 𝑏𝑎𝑛 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̂ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡”

Vì vậy khi bị mẹ cho là gánh nặng Ngân luôn cảm thấy là mình đang 𝒕𝒓𝒂̉ 𝒏𝒐̛̣ 𝒄𝒉𝒐 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒎𝒂̀ 𝒃𝒂̉𝒏 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒓𝒂. Cô cho rằng: “Đ𝑎 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑔𝑖̀ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑣𝑖̀ 𝑚𝑒̣”, “𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ đ𝑒̂́𝑛 𝑚𝑒̣ đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛”.

___________________________________

Đây là câu chuyện đầu tiên ỏ phần 2 “𝑵𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 đ𝒖̛́𝒂 𝒕𝒓𝒆̉ đ𝒐̂̉𝒊 𝒗𝒂𝒊” và vẫn còn 1 nhân vật đầy thương tâm nữa và mình sẽ viết trong bài viết tới.

Mình review nhưng vẫn khuyên mọi người nên mua đọc bởi vì mình cảm thấy đây là một cuốn sách tâm lý rất sâu sắc. Mặc dù có những đoạn văn nhạy cảm và khá trần trụi khiến mình đọc cũng nóng mặt. Tuy nhiên đằng sau mỗi câu chuyện là mình được nghe những câu phân tích đầy sâu lắng. Vậy nên mình tin cả mình hay là những vị phụ huynh sẽ thu được nhiều điều hữu ích như trong mở đầu cuốn sách: “𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑒̉ đ𝑎𝑛𝑔 đ𝑖 𝑡𝑖̀𝑚 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑜̣”.