BẠN THƯỜNG VIẾT BÀI QUẢNG CÁO THEO BẢN NĂNG HAY CÔNG THỨC?

❓ 𝐵𝑎̣𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎̀𝑖 𝑞𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑜 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑡ℎ𝑒𝑜 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑏𝑎̉𝑛 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐?

So với việc viết theo bản năng, bản thân mình cảm thấy việc viết theo công thức khi viết bài quảng cáo sẽ giúp mình lên kế hoạch và cấu trúc rõ ràng để đảm bảo rằng: Thông điệp quảng cáo của được truyền đạt một cách 𝒄𝙝𝒊́𝙣𝒉 𝒙𝙖́𝒄 và 𝒕𝒉𝒖 𝒉𝒖́𝒕 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 nhất.

🔥 Khi bạn áp dụng công thức viết bài quảng cáo mình sẽ:

1. 𝑋𝑎́𝑐 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑟𝑜̃ 𝑚𝑢̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 để từ đó tập trung vào thông điệp và lợi ích muốn truyền tải.

2. Biết cách 𝒕𝒂̆𝒏𝒈 𝒕𝒊́𝒏𝒉 𝒉𝒂̂́𝒑 𝒅𝒂̂̃𝒏 cho bài bằng những thủ thuật sử dụng từ ngữ, cấu trúc câu và phong cách viết để tạo sự chú ý.

3. Bạn sẽ sắp xếp thông tin một cách logic và hiệu quả, từ đó 𝒕𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 về giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang quảng cáo.

4. 𝑻𝒂̣𝒐 𝒓𝒂 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒌𝒆̂𝒖 𝒈𝒐̣𝒊 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 mạnh mẽ nhằm khuyến khích khách hàng thực hiện những mong muốn như mua hàng, đăng ký, liên hệ, chia sẻ…

5. Tạo ra các phần tử cần thiết để đ𝒐 𝒍𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ của quảng cáo, từ đó đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒄𝒉𝒊̉𝒏𝒉 và 𝒄𝒂̉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 quảng cáo của bạn.

Dưới đây là 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒐̂́ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒗𝒊𝒆̂́𝒕 𝒃𝒂̀𝒊 𝒒𝒖𝒂̉𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒐 trên Facebook mà bạn có thể áp dụng:

🌿 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝑨𝑰𝑫𝑨:

– Tạo sự 𝒄𝒉𝒖́ 𝒚́ (Attention): Bắt đầu bài viết bằng một câu hỏi hoặc tuyên bố gây tò mò.

– Tạo sự 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒕𝒂̂𝒎 (Interest): Đề cập đến vấn đề hoặc lợi ích mà sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn giải quyết.

– Tạo sự 𝒌𝒉𝒂𝒐 𝒌𝒉𝒂́𝒕 (Desire): Miêu tả cách mà sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có thể cung cấp giải pháp và lợi ích cho khách hàng.

– Gây 𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖́ (Action): Thêm một lời kêu gọi hành động mạnh mẽ, như “Mua ngay”, “Đăng ký ngay” để khuyến khích người đọc thực hiện hành động.

🌿 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝑷𝑨𝑺:

1. 𝑽𝒂̂́𝒏 đ𝒆̂̀ (Problem): Đề cập đến vấn đề mà khách hàng của bạn đang gặp phải.

2. 𝑲𝒊́𝒄𝒉 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 (Agitate): Tạo ra sự tức giận hoặc không thoải mái liên quan đến vấn đề, sau đó giới thiệu giải pháp mà sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn cung cấp.

3. 𝑮𝒊𝒂̉𝒊 𝒑𝒉𝒂́𝒑 (Solution): Miêu tả chi tiết về cách sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có thể giải quyết vấn đề của khách hàng.

4. 𝑯𝒂̀𝒏𝒉 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 (Action): Kêu gọi khách hàng thực hiện hành động cụ thể, như “Nhấp vào liên kết để biết thêm thông tin”.

🌿 Công thức 𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚𝒕𝒆𝒍𝒍𝒊𝒏𝒈:

1. Tạo một 𝒄𝒂̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒒𝒖𝒂𝒏 đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

2. Sử dụng các 𝒚𝒆̂́𝒖 𝒕𝒐̂́ như 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑡, 𝑐𝑜̂́𝑡 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛, 𝑡𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 để 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒏𝒐̂́𝒊 với khách hàng.

3. Cung cấp 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 về cách 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 hoặc 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ của bạn đã giúp đỡ hoặc thay đổi cuộc sống của người khác.

4. Kết thúc câu chuyện bằng một 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒌𝒆̂𝒖 𝒈𝒐̣𝒊 hành động mạnh mẽ.

🌿 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝟒𝑼:

1. Độc đáo (Unique): Nhấn mạnh tính độc đáo và sự khác biệt của sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

2. 𝑲𝒉𝒂̂̉𝒏 𝒄𝒂̂́𝒑 (Urgency): Tạo sự khẩn cấp bằng cách sử dụng từ ngữ như “giới hạn thời gian”, “số lượng có hạn”, “ưu đãi chỉ trong một thời gian ngắn”.

3. 𝑯𝒖̛̃𝒖 𝒊́𝒄𝒉 (Useful): Mô tả cách mà sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có thể giúp khách hàng giải quyết vấn đề hoặc đáp ứng nhu cầu của họ.

4. 𝑪𝒖̣ 𝒕𝒉𝒆̂̉ (Ultra-specific): Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm tính năng, lợi ích, số liệu hoặc thông tin định lượng.

📍 Hãy thử áp dụng những công thức trên và tuỳ chỉnh phù hợp với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn để viết bài quảng cáo hấp dẫn trên Facebook nhé!

___________________________________

#Taptanhsanhsoi#vythanh