Trích dẫn thơ Lam – Trốn lên mái nhà để khóc

“Có phải gian khó đó

Làm em không tin mình?

Có phải những vấp ngã

Đã làm xước tim xinh?

Có phải mắt em ướt

Vì hôm nay quá dài?

Có phải em uất ức

Nhưng chẳng biết tìm ai?

Ngày mai dù mưa trút

Hay nắng chiếu qua rèm

Em ơi, dù mọi lúc

Mình luôn chọn tin em.”

Lam